Nederlands  
Deutsch  
English  

 
 

Yoga

Een van de belangrijkste mensen die yoga in het Westen voor een breed publiek toegankelijk maakte was de violist Yehudi Menuhin. Hij voerde campagne voor zijn goeroe BKS Iyengar, die daardoor erg beroemd werd. Menuhin gaf nog op hoge leeftijd  televisie-interviews in de hoofdstand, wat hem enorme fysieke kracht gaf door middel van de werking van de yoga.

De fysieke vorm van yoga (genoemd: Hatha Yoga) biedt de beoefenaar een verscheidenheid van mogelijkheden om alle aspecten van zijn lichaam te versterken, harmoniseren, en zelfs te genezen. Aangezien musici van oudsher op een stoel zittend of staand werken, hebben ze in grote lijnen dezelfde problemen als de rest van onze Westerse samenleving. (Ik richt mij alleen op westerse musici. In Azië bijvoorbeeld, zit men bij het musiceren grotendeels op de grond). Vergeleken met computerwerk moet een strijker in een orkest daarnaast nog vele kilogrammen met de strijkstok bewegen. De belasting op de typische zwakke punten van het zitten is daardoor dus enorm. Yoga biedt een manier om deze gebieden van het lichaam niet alleen te versterken, maar ook om de houding zodanig te verbeteren dat de belasting bij het spelen al sterk vermindert.