Nederlands  
Deutsch  
English  

 
 

Blessure preventie

Als een muzikant vandaag voor de eerste keer in mijn bewegings- en lichaamstraining komt, herken ik meestal aan zijn houding welk instrument hij speelt of bij wat voor instrumentgroep hij behoort. Hoewel de mensen waarmee ik werk meestal begin 20 zijn, is hun instrument-specifieke houding vaak al zo sterk aanwezig dat ze gemakkelijk te identificeren zijn.

Deze fysieke manifestaties ~ de eenzijdige spier- en skeletopbouw veroorzaakt door de instrumentele praktijk ~  hebben in de meeste gevallen vroeg of laat een lichamelijk letsel tot gevolg, die dan op de lange termijn zelfs de uitoefening van het beroep in gevaar kan brengen. Tegenwoordig is dat niet meer nodig. Als een musicus (liefst aan het begin van de opleiding) erop toeziet de harmonie in het lichaam te bewaren door niet alleen een instrument-specifiek, maar ook een complementair bewegingsidioom te oefenen, dan is de reductie aan risico enorm en gevolgschade hoeft zelfs helemaal niet op te treden!