Nederlands  
Deutsch  
English  

 
 

Lichaamsintelligentie en de musicus

Sinds ongeveer 15 jaar werk ik met breed scala aan muzikanten uit diverse muziektradities (klassiek, pop, rock, jazz), met zangers en instrumentalisten, met strijkers en koperblazers, en met slagwerkers, in relatie tot het onderwerp beweging. Dit betekent dat ik muzikanten help om hun lichaam te gebruiken, niet alleen als een middel om geluid te genereren via een instrument, maar ik probeer hen een nieuw lichaamsgevoel te geven dat verder gaat dan de muziek en de muzikale expressie gelijktijdig volledig ondersteunt.

In het begin van mijn werk bij een muziekacademie ben ik echt geschrokken van het gebrek aan lichaamsbewustzijn bij de meeste muzikanten! Als je muzikanten iets over beweging en lichaam wilt leren oogst je in de eerste plaats weerstand. Men is toch geen danser of sporter! Als je echter het werk van een muzikant op de voet volgt zie je dat het tegenovergestelde waar is: Musiceren is weleenswaar geen beweging op muziek, maar beweging omwille van het produceren van muziek. Observeer je musicerende musici dan zie je een soort van minimalistische dans van bepaalde lichaamsgebieden. Tevens is er onderzoek waaruit blijkt dat musici zwaar werk of atletische topprestaties leveren  ... en meestal zonder enige fysieke training of compensatie.

Muziek nodigt niet alleen uit tot beweging, ze ontstaat als het gevolg van beweging. Of nog nadrukkelijker: zonder beweging van het lichaam zou er geen muziek zijn! Hieruit volgt een logische conclusie: Des te bewuster, intelligenter en veelzijdiger de beweging van een muzikant is, des te klankrijker, ritmischer en exacter de muziek is die hij/zij maakt.